שרותי ייעוץ

ניסיון רב שנים בייעוץ לפרויקטים תיירותיים ומלונאיים.

בדיקות היתכנות:
לפני הקמת פרויקט בתחומי התיירות ו/או המלונאות חשוב לבדוק את הכדאיות הכלכלית בהקמת הפרויקט. כמו כן יש להכין תוכנית עיסקית לפרויקט  ליזמי הפרויקט. תוכנית זו תוכל לשמש ככלי עבודה למציאת משקיעם פוטנציאלים לפרויקט. חברת א. א. הוטלס מבצעת בדיקות כאלו.

להלן דוגמא לראשי הפרקים בבדיקת היתכנות להקמת מלון ותוכנית עיסקית ראשונית:

 • סקירה על התיירות בישראל והמגמות המסתמנות לשנים הקרובות.
 • סקירה על התיירות והמלונאות באזור המיועד להקמת המלון.
 • התייחסות לזכויות הבנייה עפ"י התב"ע.
 • הממלצה ל"קונספט" המלון ופירוט פלחי שוק המיועדים להתארח במלון.
 • תמהיל החדרים והשטחים הציבוריים האפשרי עפ"י זכויות הבניה וסווג המלון.
 • עלויות הקמה מעורכות למלון.
 • מתחרים באזור ומחירי האירוח.
 • הכנסות המלון עפ"י פילוח השוק ומקורות ההכנסה.
 • תחזית הכנסות והוצאות באחוזי תפוסה ומחירים משתנים.
 • בדיקת האפשרות לקבלת מענק כמפעל מאושר.
 • סיכום ומסקנות לגבי הכדאיות בהקמת המלון.

שירותי ייעוץ לפרויקטים תיירותיים ומלונאיים:

ייעוץ שיווקי כולל שיווק באינטרנט
הכנת פרוגרמה לפרויקט
ייעוץ אדריכלי
ייעוץ לביצוע שיפוצים
ייעוץ להתייעלות תפעולית
ייעוץ וטיפול בהצטיידות